Měření intenzity umělého osvětlení

– Provádíme certifikované měření osvětlení vnitřních, venkovních prostor i veřejného osvětlení

– Veškerá vnitřní pracoviště musí splňovat požadavky na osvětlení dané normou ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení

– Potvrzujeme soulad realizace s projektovou dokumentací i normami

– Měření intenzity osvětlení se provádí z hygienických důvodů, respektive kvůli hygienickým normám, načež je vystaven doklad potřebný ke kolaudaci budovy. Protokol o měření může vyžadovat příslušná hygienická stanice

– Měření intenzity osvětlení se provádí v obytných domech, ale i ve školách, kancelářích, obchodech a jiných typech budov

– Měření provádíme kalibrovanými přístroji ( číslo kalibračního listu vždy uvedeno v protokolu)