Mydlářka

Kompletní rekonstrukce elektroinstalací v areálu Mydlářka Přílepov

– Kompletní rekonstrukce elektroinstalací v areálů Mydlářka Třebonín

– Kompletní rekonstrukce elektroinstalací a rozvod el. instalací pro pásové dopravníky v kotelně areálu Božkovice – FOTO

– Rekonstrukce osvětlení v porodně prasat v areálu Mydlářka Převýšov

– Kompletní rekonstrukce silových rozvodů na objektu odchovny prasat v areálu Turovec

– Kompletní rekonstrukce osvětlení skladu zemědělské techniky skladu Líšno – FOTO

– Zhotovení nových el. rozvodů, osvětlení a hromosvodu včetně základního zemnění na objektu nových skladových prostor v areálu Struhařov

– Rekonstrukce elektroinstalační části pro čerpadla pitné vody v areálu Benešov – FOTO

– Rekonstrukce a oprava veřejného osvětlení v areálu Struhařov – FOTO

– Rekonstrukce a oprava veřejného osvětlení v areálu Benešov

– Rekonstrukce elektroinstalační části pro čerpadla pitné vody v areálu Božkovice – FOTO

– Rekonstrukce elektroinstalační části pro čerpadla pitné vody v areálu Třebonín – FOTO

– Rekonstrukce elektroinstalační části pro čerpadla pitné vody v areálu Líšno

– Kompletní zhotovení hromosvodu, včetně základního zemnění na novostavbě haly pro odchov nosnic v areálu Líšno

– Kompletní zhotovení hromosvodu, včetně základního zemnění ve skladu obalů areál Benešov

– Rekonstrukce elektroinstalace ubytovacích prostor areál Benešov – FOTO

– Zhotovení elektrické přípojky pro čerpadla pitné vody v areálu Jankov

– Částečná rekonstrukce osvětlení v prostorách odchovny prasat v areálu Mezno

– Částečná rekonstrukce osvětlení v prostorách odchovny prasat v areálu Neštětice

– Zhotovení elektrické přípojky pro skladovací jímku v areálu Neštětice

– Částečná úprava a oprava elektroinstalací v kotelně v areálu Struhařov

– Rekonstrukce a oprava veřejného osvětlení v areálu odchovny prasat Mezno – FOTO

– Rekonstrukce osvětlení v odchovně prasat v areálu Mydlářka Jankov