Nemocnice Rudolfa & Stefanice – areál rehabilitace

– Kompletní dodávka a montáž elektroinstalací včetně montáže a zapojení rozvaděčů

– Zhotovení hromosvodu včetně základního zemnění

– Kompletní zhotovení UPS