Nemocnice Rudolfa & Stefanie Benešov – Centrální vstupní pavilon a přístavba chirurgického pavilonu

Dne 19.8.2022 byla naše společnost vybrána jako generální dodavatel elektroinstalací na jednu z největších zakázek v našem okresu. A to na výstavbu centrálního vstupního pavilonu a přístavbu chirurgického pavilonu benešovské nemocnice Rudolfa & Stefanie.

Následně 25.10.2022 došlo k podpisu smlouvy mezi zhotovitelem stavby BDS Benešov s.r.o. a MCE – Elektroinstalace s.r.o.

Předmětem je díla je kompletní dodávka a montáž elektroinstalací NN a kompletní dodávka a montáž hromosvodu.