Revitalizace předprostoru parku Grébovka

– kompletní dodávka a montáž veřejného osvětlení, včetně demontáže

– zřízení nového odběrného místa pro vodní prvek