SOPO s.r.o. – výrobní hala II.

– Kompletní dodávka a montáž elektroinstalací včetně montáže a zapojení rozvaděčů

– Zhotovení hromosvodu včetně základního zemnění

– Kompletní zhotovení EPS