Střechov – Modernizace úpravny vody D1

– Kompletní dodávka a montáž elektroinstalací pro úpravnu vody D1 Střechov

– Dodávka zahrnovala nový automatizovaný rozvaděč pro čerpání pitné vody, hlídání hladin ve studních a hlídání havarijního stavu