Veřejné osvětlení cyklostezky Jahodnice

– kompletní dodávka a montáž veřejného osvětlení (kabelové vedení, stožáry, svítidla,….)

– kompletní dodávka a montáž základního zemnění