Veřejné osvětlení Kamenice – ul. Jednosměrná

– zhotovení veřejného osvětlení komunikace a chodníků, přechodového místa

– dodávka a montáž zemnění stožárů