Víceúčelová nafukovací hala Dolní Břežany

– Kompletní elektroinstalace v prostoru haly + montáž svítidel