ZŠ Struhařov

– kompletní dodávka a montáž základního zemnění

– kompletní dodávka a montáž slaboproudých rozvodů, videotelefonu, EPS, školního rozhlasu