Projekční činnost

Projektování v oblasti elektroinstalací

– Dokumentace skutečného stavu provedení, nezbytnou pro vydání revizní zprávy dle ČSN; dokumentace skutečného provedení vyplývá povinně stavebníkovi ze stavebního zákona

– Projekt jsme schopni dodat v podobě .dwg a .pdf

Vždy v souladu s dokumentací

Pro elektroinstalaci platí, že na úspěšné zkolaudování novostavby potřebujete stavebnímu úřadu doložit originální projektovou dokumentaci a revizní zprávu. Často se ale při realizaci stavby stává, že chcete provést nějaké změny – např. někde přidat zásuvku nebo celý světelný nebo zásuvkový obvod apod.

Pokud jste provedli nějaké změny oproti původní projektové dokumentaci, musíte doložit i tzv. projektovou dokumentaci skutečného provedení elektroinstalace. To se týká i hromosvodu a el. přípojky. Samozřejmě musí projektová dokumentace i případné změny být plně v souladu s příslušnými Českými technickými normami (ČSN).